Välkommen till Askum Fiber

Vi kommer att höja vår nätavgift från 50 till 75 kronor den 1 januari 2019 uppdaterad 2018-10-05.

Askum Fiber är en ekonomisk förening, som bildats av ideella krafter, för att kunna förse fastigheter i vårt område med ett snabbt och säkert bredband samt kommande förändringar i utbudet av TV och telefoni. Vår förening är öppen för samtliga fastigheter inom området.

Vi vill bygga ett optiskt fibernätverk i vår del av Sotenäs kommun, så att vi kan ha en väl fungerande kommunikation.