Ny information

 


2018-10-05
Information till samtliga medlemmar
Vi kommer att höja vår nätavgift från 50 till 75 kronor den 1 januari 2019. Höjningen sker för att vi ska ha ekonomisk möjlighet till fulla avskrivningar för år 2019. När vårt projekt är slutredovisat och godkänt, år 2019, kommer vi att få en större utbetalning från Jordbruksverket till föreningen. Vi kommer då, under 2020 att göra en kapitalåterbäring. Alltså om inget helt oväntat kommer att hända, kommer alla medlemmar att få en första återbäring under 2020. Så egentligen saknar vi inte pengar men för att få ett positivt rörelseresultat för 2019 måste vi höja nätavgiften.

Uppmaning till alla medlemmar som begärt faktura med vanligt brev
Vi vet att flera av er inte har fått era brev i tid eller att vissa inte fått dem alls. Det blir ju då extra påminnelseavgifter för er medlemmar och merarbete för oss att skicka ut. Om ni har möjlighet ber vi er därför att ställa om fakturan till autogiro eller e-faktura, ni slipper då både portoavgifter och eventuella påminnelseavgifter. Se informationen nedan!

Information till medlemmar som inte betalar sina avgifter
Alla får två påminnelser direkt från vår redovisningsfirma, Fiber Ekonomi. Därefter tar föreningen över och kommer efter ytterligare någon påminnelse att koppla ifrån nätet. Ni som medlem får sedan betala kostnaderna för ny anslutning till ert nät.

Styrelsen/Erna Sundqvist

Anmälan E-faktura
Om ni vill betala till föreningen via E-faktura anmäler ni det genom att logga in på FiberEkonomis webbportal (https://online.fiberekonomi.se/) som ni har fått inloggning till. Ni skall alltså inte anmäla via er bank. Du måste granska att det är rätt personnummer angivet för dig som betalare. Personnr skrivs ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Klicka på knappen ”Fakturering” och välj e-faktura samt ange vilken bank du har. Glöm inte att klicka på knappen Spara. Behöver ni nya inloggningsuppgifter hör ni av er till Martin på martin@askumfiber.se


2018-06-04
Askum Fiber EF följer den nya dataskyddsförordningen GDPR
Alla uppgifter vi samlat in och lagrat om respektive medlem, är de uppgifter som finns på kundkortet hos Fiberekonomi. Vi ber dig därför gå till ditt eget kundkort och kontrollera om det där finns någon uppgift som du vill ha dold. Du kan logga in med de uppgifter du fått tidigare. Om du behöver nya inloggningsuppgifter kontakta martin@askumfiber.se.

Observera att det är bara du, förutom Fiberekonomi och styrelsen för Askum Fiber EF, som har tillgång till ditt kort. De uppgifter som står på kortet behöver vi för avtal och utdebitering av kostnader.

Askum den 25-5-2018

Med hälsning från Askum Fiber EF

Styrelsen / Erna Sundqvist


2018-03-12
Vi tar nu emot nya fiberansökningar!
Avgifterna för  anslutning fr o m 2018 har fastställts. För privatperson är medlemsinsatsen
19 600 kr och anslutningsavgiften 10 320 kr + moms  totalt 32 500 kr. För juridisk person är  anslutningsavgiften 32 500 kr exkl. moms.

Ett villkor är att det skall finnas ledig fiberkapacitet i närmsta fiberskåp samt ett avstånd på maximalt 100 m som skall vara ”grävbart”.


2018-02-18
Vad händer nu?
Året 2017 har varit ett verksamt år! Vi har via vår entreprenör, byNet, grävt och dragit kabel över hela vårt område. Vi blev färdiga med all grävning och kabeldragning innan jul. Vi har installerat 664 anslutningar till 610 medlemmar varav 124 är bostadsrätter.

Cirka 400 av oss medlemmar är nu aktiva, 330 har valt föreningens gruppavtal och 70 köper anslutningar på Zmarket. Bland de övriga 200 kommer några att ansluta sig temporärt medan andra avstår helt.

Det betyder att när vi nu går in i 2018 så kan vi säga att vi är färdiga med vårt etableringsarbete. Alla som har blivit medlemmar under projekttiden är nu igång. Vi har fått in ytterligare några som vill ansluta sig och det kommer att ske under början av 2018. Vi har också kopplat upp två, så kallade svartfibrer, till Västvattens pumpstationer och ett antal mobilmaster, detta innebär att vi i föreningen kommer att få ett ekonomiskt tillskott.

Som vi informerat om tidigare så har vi upphandlat Fiberekonomi att handlägga all vår ekonomi. Och nu när allt är ”färdigt” är det väl just Fiberekonomi som via inbetalningarna påminner oss om att vi fått fiber.

Det vi i styrelsen arbetar med nu är ett försök att ansluta ytterligare medlemmar i Orrviksområdet, göra avslut för 2017 och arbeta fram en budget för 2018. Vi ska också slutredovisa hela projektet till Länsstyrelsen och Jordbruksverket, det är en omfattande dokumentation som vi måste lämna in och få godkänd, innan vi får ut hela vårt bidrag. Vi vet inte förrän slutdokumentationen är synad och godkänd hur stort vårt bidrag kommer att bli. Bidraget kommer att få betydelse för 2018:s budget.

Vi hoppas få se er och berätta mera, på Årsstämman som vi bestämt till den 2 april klockan 11 i Väjerns gamla skola.

Styrelsen / Erna Sundqvist


2018-01-31
Att tänka på vid ägarbyte av fastighet
Säljare och köpare fyller i och skickar blankett för fastighetsöverlåtelse till Askum Fiber. Blanketten finns här.

Om ni har Telia gruppanslutning
Säljaren kontaktar Telia och säger upp sina tjänster som är kopplade till gruppanslutningen. OBS! Säljaren lämnar kvar router, TV-box och fjärrkontroll i fastigheten. Köparen aktiverar sin gruppanslutning hos Telia för att få tillgång till tjänsterna. Detta görs på tel. 90 200 eller www.telia.se/aktivera.

Om ni har tjänster via Zmarket
Säljaren avslutar sina tjänster på portalen www.zmarket.se. Köparen beställer sedan sina tjänster på Zmarket eller anmäler intresse för gruppanslutning till Askum Fiber. Blankett hittar ni här.


2017-11-15
Anmälan E-faktura
Om ni vill betala till föreningen via E-faktura anmäler ni det genom att logga in på FiberEkonomis webbportal (https://online.fiberekonomi.se/) som ni har fått inloggning till. Ni skall alltså inte anmäla via er bank. Du måste granska att det är rätt personnummer angivet för dig som betalare. Personnr skrivs ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Klicka på knappen ”Fakturering” och välj e-faktura samt ange vilken bank du har. Glöm inte att klicka på knappen Spara. Behöver ni nya inloggningsuppgifter hör ni av er till Martin på martin@askumfiber.se.

Nya anslutningar
Vi har inte haft möjligheten att ta emot nya anmälningar under slutfasen av vårt projekt, men nu ser vi gärna nya anmälningar igen. Vill du ansluta din fastighet till fiber hör av dig till Lennart på info@askumfiber.se för kostnadsförslag. Tipsa gärna grannar och vänner och bekanta.


2017-10-18
Gruppanslutningar
Vi har nu beställt gruppanslutningar för dom som anmält sig för detta under perioden 2017-08-24–10 -16. Så snart ni har fått ett bekräftelse mail från Telia så kan ni hämta utrustningen (router och TV-box) på Örns Camping enligt tidigare. Se informationen då campingen är stängd.

Vi räknar med att göra en femte och sista beställning på gruppanslutningar i slutet av december, där router och TV-box medföljer kostnadsfritt. Det kommer att vara möjligt att ansluta senare, men då medföljer inte router och TV-box.

Styrelsen/Lennart


2017-10-03
Slutbesiktning i gårdagens höststorm
Igår den 2 oktober hade vi slutbesiktning av vårt gräv- och installationsarbete, alltså allt som vår entreprenör byNet har gjort åt oss. Vi är med undantag av några fastigheter nu klara. Vi har en samförläggning i Bua och en borrning genom vägen in till Kungshamn kvar, båda dessa är svåra och vi är beroende av andra aktörer. Under hösten kommer vi att kunna slutföra även dessa. När det gäller Örn och Knutsvik så är de färdiga denna veckan.

Vi anlitade ÅF för besiktning. På besiktningen gick vi framför allt igenom dokumentation som byNet lämnat över till oss. Vi besökte nodhus, skåp och kontrollerade kabelsättning. Till protokollet fördes en anmärkning om att asfaltering, framför allt Ödby Ö, inte var färdig, att några smärre vägförbättringar återstod och att de eventuella grävfel eller felaktigt nerlagda slangar som vi upptäcker senare går under vår garanti.

byNet fick godkänt och vi har satt ett slutdatum när allt ska vara klart.

I dagarna kommer vår Kommunikationsoperatör, Zitius, att överföra vårt projekt från byggfas till driftläge. Vilket innebär att vi är färdiga även med detta arbete.

Utöver detta finns ett antal fastigheter som inte är inkopplade till nätet men då är det fastighetsägarna som vill vänta, i några fall är det sommarboende som inte har lust att åka hit för detta, andra vill göra det i samband med vattenindragning och några har inte byggt färdigt. Vi ber er meddela oss när ni är färdiga med er del så ska vi försöka samordna blåsning.

Vi är fortfarande i väntans tider då det gäller vårt projektstöd!! Vi skickade in vår första begäran den 21 april och hoppas på en första reaktion innan mitten av oktober. Vi har därefter skickat in ytterligare en och har underlag för att nu skicka in den tredje. Vi har pengar så det räcker men det är via en kredit från banken och den kostar oss pengar varje vecka.

Som ni förstår rullar arbetet vidare och vi hoppas att ni ska känna att allt fungerar för er.

Styrelsen/gm
Erna Sundqvist


2017-08-31
Autogiro Fiberekonomi
För att kunna välja autogiro måste du själv logga in på din internetbank och söka upp din fiberförening och knyta ett medgivande till ditt bankkonto. När detta är gjort så får Fiberekonomi ett medgivande från Bankgirocentralen som uppdaterar din profil. Har du ingen internetbank kan du ändå få Autogiro. Kontakta då din förening och be om en blankett som du fyller i och skickar till din förening. Föreningen registrerar dig då för Autogiro. OBS! Personnr (ÅÅÅÅMMDD-nnnn) i webbportalen måste överensstämma med det Bank-ID som registrerar sig för Autogiro, annars godkänns inte ansökan.


2017-08-28
Budget
Under stämman efterfrågades en budget, och under fliken Om oss/Dokument finns dels nu en projektbudget som upptar alla kostnader och finansiering för byggandet av vårt fibernät, samt även en driftsbudget för driften av vårt fibernät under ett år.
Styrelsen


2017-08-28
Så här ligger vi till!
Hur ligger vi till när det gäller GRÄVNING och INSTALLATION? Som ni säkert vet har vi två NODHUS, ett västra och ett östra. Den 17 juli startade vi det västra nodhuset och flera hundra fick sin fiberanslutning. Den 21 juli startade vi det östra nodhuset och ytterligare något hundratal fick sin fiberanslutning klar. Vår förhoppning var att alla skulle vara inkopplade den sista juli. Vi hade blivit varnade av både vår leverantör och Telia att det skulle bli svårt med tanke semestrar och stor brist på montörer som kan svetsa fiber. Men  med tanke på att många medlemmar endast är här på sommaren så ville vi inte vänta och ha en massa eftersläpande arbete till nästa sommar. Med några få undantag så är vi alla, 660 medlemmar, inkopplade denna veckan.

Undantagen är:

  • Örn och Knutsviks stugområde, där kommunens VA arbete inte blir klart förrän slutet av september (kommunen samförlägger vår kanalisation med sin VA)
  • en kommande samförläggning med Ellevio ute på Bua
  • 2-3 fastigheter där tillstånd från trafikverket saknas
  • vi har dessutom några fastigheter där fastighetsägaren inte är klar med grävning eller montering av box

Vår entreprenör byNet håller nu på med efterjusteringar det är framförallt markskador på vägar, vägrenar och åkrar.

Vårt GRUPPERBJUDANDE
Vi har hittills beställt ”Grupperbjudandet” från Telia vid två tillfällen, ett under maj och ett andra under juni månad. Fortfarande har alla ni som beställt i omgång 1 eller 2 inte hämtat er utrustning på Örns camping. Vi ber er göra detta omgående campingen stänger snart för säsongen. Vi har nu skickat in en tredje beställning till Telia, det gäller alla er som beställt under juli och augusti månad fram till den 22 augusti. Då stänger Telia dörren för den tredje ansökan som de beräknar vara klara med i mitten av september. Ni som fått e-post från Telia om att ert abonnemang är upplagt uppmanas att snarast hämta er utrustning på Örns Camping och det går att göra nedanstående tider. Fram till 9 september går det att hämta utan anmälan 8-17 varje dag. Från den 10 september, ring Kjell på telefon 0705-10 09 98 och avtala tid. Era abonnemang måste vara upplagda och ni måste finnas med på vår kvitteringslista vid uthämtningen. Vi planerar en fjärde och sista beställning senare i höst.

LÄGET NU OCH FRAMÅT
Som alla förstår kommer vi under hösten att gå in i en ny fas i vår förening. Vi som styrelse lämnar mycket av det operativa arbetet bakom oss och går in i en förvaltningsfas. Ni som medlemmar kommer att få en tätare kontakt med föreningen, nämligen de månatliga avgifterna, men säkert också en mer passiv kontakt. Vi hoppas givetvis att allt ska rulla på och att vi nu har fått det säkra fibernät som vi eftersträvat.
Vi har lagt ut all fakturering, registerhållning och bokföring på Fiberekonomi. Ni har redan stiftat bekantskap med dem genom fakturorna som är utskickade under augusti., Det är väldigt viktigt att ni loggar in och kontrollerar att kontaktuppgifterna som Fiberekonomi har är aktuella. Ni ska också bestämma och meddela hur och hur ofta ni vill ha er faktura. Om ni behöver ny kod för att aktivera ert konto , hör av er till Martin på martin@askumfiber.se. Vi har tecknat serviceavtal med HC Telecom vad gäller service och underhåll av vårt nät. De kommer också att lämna information om var vårt nät är placerat till alla som vill ut och gräva. Om vi får ytterligare medlemmar kommer inkoppling att ske via HC Telecom. Vi kommer, inom kort, att teckna dokumentationsavtal med byNet. Detta för att ha full kontroll över vår nätstuktur inklusive uppdatering av nätet med nya medlemmar. Vi har tecknat avtal med Västfiber som är en intresseorganisation för fiberföreningar där vi får tillgång till en del förmånliga avtal (HC Telecom t ex) samt erfarenhet. Vi har och kommer att koppla in ett antal ”mobilmaster” vilket kommer, förutom bättre mobiltäckning för oss alla, att ge inkomster till föreningen. Vi förhandlar även med Västvatten om ”svartfiber” vilket också genererar inkomster till föreningen.
Vi fokuserar nu på att avsluta entreprenaden med byNet enligt gällande avtal, samt att slutrapportera hela projektet till Jordbruksverket. När slutrapporten och dessutom en tre-partsbesiktning är genomförd och godkänd kan vi få ut hela vårt beviljade bidrag. Vi hoppas kunna slutföra allt detta under 2017 men väntetiderna på Jordbruksverket/Länsstyrelsen är mycket långa. Vi skickade in vår första delrapport till Länsstyrelsen den 21 april, de började behandla ansökningar från den 4 april i förra veckan, så i bästa fall får vi de första pengarna inom en månad (handläggningstid 5 månader). Imorgon skickar vi in vår andra delrapport och hoppas på en snabbare handläggning. Med dessa rader vill vi informera er om hur vi arbetar, vad som finns kvar att göra och be er att fortsätta gå in på hemsidan då och då för att informera er vidare.

Styrelsen


2017-08-16
Hämtning av utrustning, nya tider
Hämtning av utrustning för gruppavtalsmedlemmar kan fortfarande ske på Örns Camping. Fram till 9 september går det att hämta utan anmälan 8-17 varje dag. Från den 10 september, ring Kjell på telefon 0705-10 09 98 och avtala tid. Era abonnemang måste vara upplagda och ni måste finnas med på vår kvitteringslista vid uthämtningen. När ni fått e-post från Telia  vet ni att detta är klart.


2017-07-24
Information om Fiberekonomi
Askumfiber ekonomisk förening har nu anlitat Fiberekonomi Sverige AB för att hantera föreningens administration. Medlemmar (i vissa fall bostadsrättsföreningar) kommer under vecka 30 att få e-post med inloggningsuppgifter till webbportalen för Fiberekonomi. Det är mycket viktigt att ni kontrollerar att alla uppgifterna är korrekt registrerade.

I webbportalen kommer ni kunna rätta vissa uppgifter. Finns det fel i uppgifter som du inte kommer åt att justera, kontakta då Askum Fiber. Har du ingen e-postadress eller någon dator kan du också kontakta Askum Fiber. Om du bor utanför Sverige är det särskilt viktigt att vi har en e-postadress till dig. Det är dyrt att skicka brev utomlands och postgången tar ofta lång tid.

I webbportalen kommer du att kunna välja faktureringsmetod, såsom autogiro, e-faktura, e-postfaktura eller brevfaktura. Brevfaktura är ett kostsamt sätt för oss att skicka fakturor och därför kommer vi från och med nästa fakturering att lägga på en faktureringsavgift för brevfakturor om 20kr, 30kr för utrikes. Dessutom sparar du på miljön genom att välja ett elektroniskt distributionssätt. E-faktura och Autogiro kan endast hanteras från svenska banker och då krävs också ett giltigt svenskt personnummer.
Styrelsen / Martin


2017-07-21
Uppstartsinformation
Nu är nodhus 1 (den östra delen) helt driftsatt och det går nu att beställa tjänster på Zitius portal www.zmarket.se

Ni som har beställt och aktiverat ert gruppavtal kommer att få era TV koder med mail, alternativt logga in på ”Mitt Telia”. Om ni inte har aktiverat gruppavtalet, gör det på 90 200

Detta betyder att hela Askums Fibernät nu är driftsatt.

Dock finns det fortfarande enstaka område där fiberblåsning och svetsning inte är helt klar. Arbetet återupptas på måndag i nästa vecka. På hemsidan under ”Uppstartsinformation 2017-07-15″ finns en lista på de fastighetsbeteckningar som är helt klara.

Styrelsen/Lennart.


2017-07-17
Uppstartsinformation
Nu är nodhus 2 (den västra delen) helt driftsatt och i full funktion. Det går nu att beställa på Zitius portal. Telias gruppavtal börjar levereras under dagen. TV-koder levereras på e-post eller via ”Mitt Telia”.

Vi planerar att driftsätta delar av nodhus 1 (östra delen) redan imorgon och att vara helt klara i slutet av veckan.

Det finns dock fortfarande vissa område där fiberblåsning/svetsning inte är klart. Det kommer att göras klart de närmaste veckorna. Det sker dock ingen fiber-aktivitet denna vecka på grund av semestrar.

Styrelsen/Lennart.


2017-07-15
Mer uppstartsinformation
Som tidigare informerats om så är det merparten av våra medlemmar som nu startas upp under kommande vecka. Det är närmare bestämt 482 anslutningar av totalt 657 anslutningar. Resterande beräknas bli färdiga under juli månad, med några få undantag, tex Örn/Knutsvik stugområde. Där har kommunens VA-arbete dragit ut på tiden. En samförläggning med eldistributören ute på Bua har heller inte blivit gjord ännu.

Om det finns tveksamhet om man blir inkopplad eller inte under nästa vecka så kan man leta upp sin fastighetsbeteckning i bifogat dokument. Finns man med så skall man ha bli inkopplad.

Styrelsen / Lennart


2017-07-14
Ny uppstartsinformation

Nodhus 2 (västra delen) kommer att bli klart under denna fredag. Problemet med patchkablar är lösta. Zitius kommer dock inte att aktivera tjänsterna förrän på måndag förmiddag. Ni kommer idag att kunna nå Zmarket men inte göra några beställningar. På måndag kommer denna text som ni får på Zmarket att försvinna: ”Denna adress är ej aktiverad än, men du kan beställa på den nu. Tjänster aktiveras dock tidigast 2017-09-01”

Även Telias gruppanslutning kommer att startas upp på måndag, och ni kommer att få ett SMS med TV koderna (brev för de som inte lämnat mobil nummer) eller via ”Mitt Telia” på nätet.

Anledning till att vi startar först på måndag är att det nu under semesterperioden inte finns tillräcklig bemanning varken hos Zitius eller Telia för att hantera de fel som kan uppstå.

Nodhus 1 (östra delen) planeras fortfarande till nästa vecka.

Styrelsen / Lennart