Dokument

Stadgar
2017-06-11 STADGAR

Årsstämma 19 mars 2019
2019-03-24 PROTOKOLL

Tidigare årsstämmor
2018-04-02 PROTOKOLL
2017-06-11 PROTOKOLL
Projektbudget 2017-08-28
Driftbudget 2017-08-28
2016-05-08 PROTOKOLL

Ägarbyte av fastighet
Anslutningsavtal är tecknat mellan fastighetsägare och Askum Fiber Ekonomisk förening. Därför måste vid försäljning/ägarbyte av fastighet nytt avtal tecknas mellan den nye fastighetsägaren och föreningen. Använd denna blankett för att meddela förändring till föreningen, fyll i och skicka till Martin Bohlin, Ramsvik Övergård 1, 456 92 HUNNEBOSTRAND.

Bidragsbeslutet
2016-04-29 Länsstyrelsens beslut

Anvisningar
Entrepenörslista (hjälp på egen tomt mm) uppdaterat 2016-08-15
Fastighetsinstallation uppdaterat 2016-06-17
Bilaga 9 Tomtgrävning GSF, 2016-06-09 uppdaterat 2016-06-17

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR
Information uppdaterad 2018-06-04