Projektbeskrivning

2016
byNet Projekterar var fiberkablar ska dras.

2015
Vi har via samgrävningar med företag fått ner slang cykelvägen mellan Väjern och Solviks Camping. En bit på Östra Rörvik har kommit på plats på samma sätt och en bit på Ramsvik är också på plats,  det är  färdigt med samgrävning mer än 2 km på vägen till Dale vattenverk, alla samgrävningar gör ju att det blir billigare för oss alla.

Vi har nu bra hjälp med bokslut av REDOVISNINGSBYRÅ PAPPER & SÅNT AB i Hunnebostrand

Kolla gärna på  http://tossenefiber.se som är vår närmaste fiberförening i Sotenäs kommun som ligger drygt ett år före oss, de är i full drift nu.

2014
Vi har nu även en hel del företag som har anmält sig . Vår bedömning är att vi har en god anslutning och tror att det under våren kommer in fler.

Parallellt med medlemsvärvningen har vi markerat alla fastigheter som anmält sig på en karta efter fastighetsbeteckning. Så har de som ska göra en beräkning på vad det kan komma att kosta lite lättare och bestämma var kabeldragning ska göras.

Den 4 februari 2014 hade vi ett medlemsmöte för att kunna ändra våra stadgar och ta beslut om att utvidga vårt område så att även Ramsvik kan ingå. Beslut om detta togs enhälligt på mötet.

Under hösten har vi haft flera kontakter med framförallt Länsstyrelsen och fått information om hur tidsplanen för utbyggnaden ser ut i Sverige och Västra Götaland. Alla trodde att nya pengar skulle komma från Jordbruksdepartementet under februari, men i början av januari 2014 fick vi veta att regeringen beslutat om en ny förordning vilket innebär förseningar. Det sista vi hört är att det blir inget beslut om bidrag förrän i september 2015, länsstyrelsen är inte så snabb.

2013
Den 6 juli 2013, kallade initiativtagarna till Askum Fiber, till ett informationsmöte i Todderöds skola. Vi ville informera om varför vi behöver fiber och vad det egentligen är och vi ville veta om det fanns något intresse att bilda förening och på allvar börja arbeta med frågan.

Vi tolkade det som om tillräckligt intresse fanns och en interimstyrelse utsågs under mötet.

Redan innan den 6 juli hade vi tagit kontakt med Tossene Fiber som hela tiden generöst har lotsat oss via tips, kontakter och information om myndighetshandläggningen. Via Tossene kom vi i kontakt med deras konsultbolag inom fiberområdet. De har sedan hjälpt oss med informationsmaterial, åkt ut och träffat intressenter och kommer också att göra en beräkning av kostnader för såväl grävning som material inför den slutliga ansökan.

Under senare delen av sommaren var vi runt och vid väg- och bryggmöten informerade vi de som ville veta mer.

I augusti ansökte vi hos bolagsverket om organisationsrätt. Kort därefter lämnade vi in ansökan om bidrag till Länsstyrelse.

I september hade c:a 200 fastigheter anmält sitt intresse för fiber.

Den 10 oktober skickade vi ut en förfrågan om medlemskap i Askum Fiber, vårt adressregister var då de som anmält sitt allmänna intresse under sommaren. Med detta utskick nådde vi drygt 200 fastigheter alltså ungefär 1/5 av alla de som bor här. Gensvaret var stort. Vi ville nu ha kontakt med alla boende inom området alltså enskilda fastighetsägare, företag, kommunen, hyreshus och bostadsrättsföreningar. Vi köpte  adresserna från Metria och skickade då till ca 800 adresser en förfråga om vilja till medlemskap.

Styrelsen Askum Fiber